Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård och omsorg, undersköterska - distans

En gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg omfattande 1500 poäng.

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen är certifierad enligt vård- och omsorgscollege, vilket betyder att den motsvarar de krav som arbetsgivarna ställer på dig som framtida medarbetare. Den ger dig ett diplom som undersköterska. Utbildningen bedrivs på distans, vilket förutsätter att du har en dator med bra internetuppkoppling och webbkamera. Plattformen vi använder är Teams och Office 365, alla program tillhandahålls av skolan. Litteraturen är digital. Enstaka fysiska träffar samt metodövningar förekommer i utbildningen och det ingår obligatorisk apl, sammanlagt åtta veckor inom Nordanstigs kommun och Region Gävleborg.

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, eller motsvarande kunskaper, är ett förkunskapskrav och räknas i yrkespaketets 1500 poäng.

Genomförande

14 augusti 2023 – 21 mars 2025 (uppehåll v24-v32).

Studietakt 100%

Kurser

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykologi 1
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Vård- och omsorg, specialisering
Svenska 1
eller
Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1

Ansökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010 454 10 66

Mobil 073-028 45 18

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt
Vård- och omsorgscollege

Webbansökan

Kontakt
Ansök här

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund