Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård och omsorg undersköterska

CFL Nordanstig:En vuxengymnasial utbildning omfattande 1500 gymnasiepoäng

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen är certifierad enligt vård- och omsorgscollege, vilket betyder att den motsvarar de krav som arbetsgivarna ställer på dig som framtida medarbetare. Den ger dig ett diplom som undersköterska.

Utbildningen bedrivs på distans, vilket förutsätter att du har en dator med bra internetuppkoppling och webbkamera. Plattformen vi använder är Teams och Office 365, alla
program tillhandahålls av skolan.

Litteraturen är digital.


Genomförande

Studietakt 100%

Enstaka fysiska träffar samt metodövningar förekommer i utbildningen och det ingår obligatorisk apl, sammanlagt åtta veckor inom Nordanstigs kommun och Region Gävleborg.


Kurser


Atomi och fysiologi 1 och 2

2x50p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar

2x100p

Omvårdnad 1 och 2

2x100p

Psykiatri 1 och 2

2x100p

Social omsorg 1 och 2

2x100p

Hälso- och sjukvård 1 och 2

2x100p

Gerontologi och geriatrik

100p

Vård och omsorgspecialisering

100p

Psykologi 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Sve1/Sva1 (förkunskapskrav)

100p


Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.


och betyg eller motsvarande kunskaper i:


Svenska 1/Svenska som andraspråk 1


(Kursen räknas sedan in i yrkespaketets 1500 poäng.)

Frågor

Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommunAnsökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010-454 10 66

Mobil 073-028 45 18

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Vård och omsorg

Vård- och omsorgscollege

Webbansökan

Kontakt
Ansök här

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund