Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård- och omsorg, undersköterska

CFL Bollnäs: En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 1500 gymnasiepoäng.

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Vård och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för fortsatta studier.

Vi erbjuder en 3 terminers vuxenutbildning på gymnasial nivå där du får en god grund för en framtida anställning inom olika verksamheter. Direkt efter utbildningen kan du söka arbete som till exempel omvårdnadspersonal, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård eller undersköterska.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan bransch och utbildning i form av certifierat Vård och Omsorgscollege. Delar av utbildningen genomförs genom APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket ger dig värdefulla kontakter med branschen.

Förkunskapskrav

Svenska grundläggande / Svenska som andra språk delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Samhällskunskap grundläggande eller motsvarande kunskaper.

Genomförande

16 januari 2023 - 31 maj 2024, uppehåll v52-v2 och v23-v32. 

Studietakt 100%.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Samhällskunskap 1a1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Komvuxarbete

Ansökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund