Hälsinglands Utbildningsförbund

Svets

En vuxengymnasial arbetsplatsförlagd utbildning omfattande 800 poäng.

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Grundläggande industriteknisk utbildning för vuxna med inriktning svetsare i verkstadsindustrin.

Utbildningen ska ge kunskap och förståelse för de krav som ställs inom verkstadsindustrin, vilka delprocesser som ingår och vad som krävs för att åstadkomma en slutprodukt med rätt kvalitet. Under utbildningen får du lära dig att hantera de maskiner och material som hanteras inom yrket. Det är ett fysiskt arbete och stor vikt läggs på noggrannhet och tekniskt intresse.

Vissa utbildningsplatser är förlagda hos USNR i Söderhamn. Då sker de första månaderna av utbildningen platsförlagd på Industritekniska programmet, Torsbergsgymnasiet Bollnäs. Därefter är utbildningen arbetsplatsförlagd, dvs du genomför de praktiska delarna av utbildningen på företaget i Söderhamn och följer handledare där. USNR är ett företag som levererar avancerade maskinsystem till den internationella sågverksindustrin. Arbetet består av bland annat svetsning av såväl mindre detaljer som stora maskinstativ.

En informationsträff angående utbildningen kommer att hållas den 14 juni 2023.

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Godkända betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska, eller motsvarande kunskaper. Personliga samtal kommer att genomföras i samband med antagning.

Genomförande

14 augusti 2023 - 2 juni 2024, uppehåll v52 – v1.
Studietakt 100%.

Kurser

Produktionsutrustning 1


Materialkunskap 1


Tillverkningsunderlag 1


Svets grund


Kälsvets 1 MMA


Kälsvets 2 MMA


Kälsvets 1 MAG


Kälsvets 2 MAGAnsökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010 454 10 66

Mobil 073-028 45 18

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Webbansökan

Kontakt
Ansök här

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund