Hälsinglands Utbildningsförbund

Operatörsutbildning - sågverk & träförädlande industri

En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 1 000 gymnasiepoäng.

Yrkesutbildning Lackering grund

Kursbeskrivning

Grundläggande operatörsutbildning för vuxna med inriktning mot sågverk och den träförädlande industrin. Utbildningen genomförs av Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Söderhamn i samarbete med Ala sågverk, Stora Enso och branschorganisationen Svenskt Trätekniskt Forum, STTF. Utbildningen ska ge kunskap och förståelse för de krav som ställs på sågverk och inom den träförädlande industrin, vilka delprocesser som ingår och vad som krävs för att åstadkomma en slutprodukt med rätt kvalitet. Utbildningen ska även ge kunskap om branschens betydelse, funktion och dynamik samt dess mät- och reglertekniska krav.

Stora delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, dvs du genomför de praktiska delarna på en
utbildningsplats/företag.

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Godkända betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska eller motsvarande kunskaper. Personliga samtal kommer att genomföras i samband med antagningen.

Genomförande

28 augusti 2023 - 9 augusti 2024. Studietakt 100%.
Varierande tider/skiftgång förekommer.

Kurser

Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Industritekniska processer 1
Industritekniska processer 2
Industritekniska processer 3
Industritekniska processer 4
Underhåll- och driftsäkerhet
Avhjälpande o förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll 1

Ansökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010 454 10 66

Mobil 073-028 45 18

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Webbansökan

Kontakt
Ansök här

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund