Hälsinglands Utbildningsförbund

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (Särvux/Lärvux) vänder sig till dig mellan 20 och 65 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Livsförståelsearbete

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den som ges i grundsärskolan eller träningskolan.

På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges på gymnasiesärskolans program.

Det finns även möjligheter att studera orienteringskurser och delkurser.

Särskild utbildning för vuxna

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Nordanstig

Besöksadress
Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund