Hälsinglands Utbildningsförbund

Samhällsorientering för nyanlända

Vi ansvarar för att ge nyanlända flyktingar en god samhällsorientering, för att hjälpa dig att snabbare komma in i samhället och arbetslivet. Målet är att du ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap.

Samhällsorienteringen består av

  • Att komma till Sverige 
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vi erbjuder minst 100 timmar samhällsorientering. Tillsammans med SFI - Svenska för invandrare och arbetsförberedande insatser är samhällsorienteringen en obligatorisk del i etableringsplanen. Länets kommuner samverkar för att kunna erbjuda samhällsorientering på så många språk som möjligt.

Meningen är att undervisningen ska vara mer praktisk än teoretisk. Det innebär att undervisningen utgår från diskussion och dialog. Informatörer från organisationer och myndigheter, tex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bjuds in. Detta blandas upp med studiebesök på viktiga inrättningar för den nyanlända som tandläkare, vårdcentral, polisen etc.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund