Hälsinglands Utbildningsförbund

SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Utbildning i Svenska för invandrare

Att studera på SFI innebär att du efter dina egna förutsättningar lär dig språket. Förutom svenska ingår också svensk kultur
och svenska traditioner som en del av undervisningen. Genom att yrkesinrikta utbildningen bidrar vi till en bättre och snabbare integration i det svenska samhället för dig som studerar svenska för invandrare på CFL.

Mångfalden bland våra SFI-studerande är stor — att det i gruppen finns 30 olika nationaliteter är inte ovanligt. För att utveckla utbildningen arbetar vi med individfokus och yrkesinriktning. Det innebär att CFL tillsammans med dig som studerande hittar en passande inriktning på utbildningen.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att hitta praktikplatser. Det kan vara praktikplatser inom ett område där du tidigare varit aktiv i ditt hemland, men många vill också prova något helt nytt. Den individuella planeringen anges i något som kallas individuell studieplan. Genom praktik går språkinlärningen snabbare och det blir lättare att komma in i det svenska samhället.

Hur länge studierna på SFI pågår är väldigt varierande. De som kommer till SFI har mycket varierande bakgrund. Alla har rätt till minst 15 timmars studier varje vecka. Dessutom förekommer studiebesök och andra aktiviteter. Beroende på bakgrundskunskaper startar man sina studier på olika nivåer. Har den studerande kort skolgång startar man på A-nivån. Målet är att så många som möjligt ska nå godkänt betyg på D-nivån för att sedan kunna gå vidare till studier, arbete eller praktik.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Vägledningen

Kontakta vår vägledning för mer information om utbildningen och dina möjlighter

Rektor

Cecilia Torstensson

Tfn 010-454 10 61

Mobil 070-190 10 55

Utbildningssamordnare

Sofie Arrheden

Tfn 010 454 12 86

Ansök till våra kurser direkt på webben!

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund