Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Gymnasieutbildning

Komvux: Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Dina gymnasiestudier

Du kan välja om du vill studera på plats eller på distans, eller kombinera båda formerna. På plats erbjuds kurser i kärnämnen som t ex matematik och svenska. På distansmenyn finns närmare 50 gymnasiekurser, bland annat franska och företagsekonomi. Vårdutbildning och andra yrkesutbildningar på gymnasienivå bedrivs också på CFL.

CFL har ett stort utbud av gymnasiekurser. Du kan välja mellan att läsa enstaka kurser eller att läsa på heltid. Merparten av våra studerande läser in gymnasiekompetensen på två eller tre terminer. Andra läser in enstaka kurser som de saknar betyg i.

CFL har kursutformad gymnasieutbildning. Det betyder att du kan komponera din egen studieplan efter behov och förkunskaper. När du läser gymnasiekurser på CFL som vuxen sker studierna mer koncentrerat än på ungdomsgymnasiet. Samma kursinnehåll ska hinnas med under kortare tid. Betyg från CFL ger samma kompetens och behörighet för fortsatta studier som motsvarande betyg från gymnasieskolan.

Prata med Vägledningen på CFL om vilka studiemål du har.
De hjälper dig att välja rätt kurser.

Betygsskalan som används har fem godkända steg E, D, C, B och A,  och ett underkänt steg F.

Gymnasiekurser på CFL- kursförteckning

För att studera på heltid behöver du läsa minst 20 gymnasiepoäng (=timmar) i veckan, eller: Höstterminen: 360 gymnasiepoäng Vårterminen: 440 gymnasiepoäng

Gymnasiekurser

Gymnasiepoäng

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Svenska som andra språk: 1,2,3


Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Matematik 3b

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Samhällskunskap 1b

100

Historia 1b

100Kurslitteratur

Se Kurslitteratur för respektive kurs

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Rektor

Erik Nilsson

Tfn 010-454 13 72

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Karlsson

Tfn 010-454 10 64

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund