Hälsinglands Utbildningsförbund

Grundläggande vuxenutbildning

Komvux: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Förberedelse för vidare studier

Grundläggande vuxenutbildning är grundskoleutbildning för vuxna. Utbildningen består oftast av kurser i svenska, matematik och engelska. Har du behov av att läsa andra kurser kan du och vägledaren komma överens om det i din individuella studieplan.

Kurserna kombineras utifrån dina förkunskaper och behov, studietiden blir därför individuell.

För att du ska bli studiemedelsberättigad för heltidsstudier behöver du minst 20 timmar i veckan.

För mer information kontakta CFLs Vägledning.

Extra stöd

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns extra stöd i olika former.
Läs mer om Extra stöd

Flera grupper med olika nivåer

Det finns förberedande studier på flera grundskolenivåer beroende på din bakgrund. Vill du veta vilken nivå som är bra för dig? Be om ett test på CFLs Vägledning. Hos Vägledningen finns också blanketter för ansökan till utbildningen.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Rektor

Erik Nilsson

Tfn 010-454 13 72

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund