Hälsinglands Utbildningsförbund

Kvalitetsarbete

CFL är en investerare i medarbetarna - certifierad enligt internationella standarden IIP

Investors in People

CFL är certifierat enligt IIP, Investors in People. IIP är en internationell standard för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Att kvalificera sig som Investor in People visar på hög kvalitet i organisationens sätt att arbeta.

Certifieringen måste förnyas var tredje år.

  • 2007 certifierades CFL för första gången.
    I juni 2010 förnyades certifieringen.
  • 2013 klarade CFL tillsammans med dåvarande förvaltningen för lärande och arbete en högre certifieringsnivå - IIP silver.

Kvalitetsredovisningar till Skolverket

Varje år upprättas en kvalitetsredovisning över CFLs vuxenutbildning, dvs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särvux. Redovisningen lämnas in både till kommunen och till Skolverket.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund