Hälsinglands Utbildningsförbund

Bokningsförfrågan

Här kan du göra en förfrågan om bokning. När förfrågan inkommer till CFL Söderhamn tar vi kontakt med dig för att ge ett förslag utifrån dina önskemål.

Kontaktuppgifter

År, månad, dag och tid

Hur många personer ska rymmas?

FÖRTÄRING OCH UTRUSTNING
Förtäring
Beroende på gruppens storlek finns olika erbjudanden
Förtäring

Utrustning
Utrustning


Kontakt

Kontakt

Konferens/lokalbokning

Marita Källman

010 454 10 82

Anna Nordmark-Larsson

010 454 10 84

Teknikstöd

Örjan Berger

010 454 10 73

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund