Hälsinglands Utbildningsförbund

SFI-personal

Vi är SFI-personalen vid CFL Söderhamn

SFI

Madline Arbid
Lärare
Tfn 010-454 10 77

Tobias Arnefjord
Lärare
Tfn 010-454 13 83 

Natalja Brolin
Lärare
Tfn 010-454 10 74

Pär Löf
Språkhandledare
Tfn 010-454 10 47

Ingalill Lundstedt
Lärare
Tfn 010 454 14 01

Mari Stenberg
Lärare
Tfn 010-454 11 53

Anette Palm
Lärare
Tfn 010-454 10 11

Sanna Woxström
Lärare
Tel. 010-454 13 58

Yafet Teguanets
Språkhandledare
Tfn 010-454 11 95

Carmen Granados
Språkhandledare
Tfn 010-454 11 98

Ann-Sofie Sörlin
Lärare
Tfn 010- 454 11 88

Karin Kraage
Lärare
Tfn 010-454 10 52

Kristina Johansson

Lärare

Tfn 010-454 13 87

Åsa Wikström

Lärare

Tfn 010-454 14 32

Åsa Ljung

Lärare

Tfn 010-454 13 59

Ahmad Alhajji

Språkhandledare

Tfn 010-454 10 45

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund