Hälsinglands Utbildningsförbund

Administration

Vi sköter den administrativa biten på CFL Söderhamn

Kontakta oss!

Anna Nordmark Larsson
Skoladministratör
Tfn 010-454 10 84

Marita Källman
Administratör
Tfn 010-454 10 82

Nadja Prokoptseva
Skoladministratör, SFI
Tfn 010-454 10 85

Susanne Palmgren
Skoladministratör
Tfn 010 -454 11 37

Anna Looberger
Skoladministratör
Tfn 010-454 10 83

Örjan Berger
Tekniker
Tfn 010-454 10 73

Henrik Jonsson
Vaktmästare
Tfn 010-454 10 86

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund