Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-03-19

Tekniskt basår - nu i Bollnäs!

Efterfrågan på arbetskraft inom naturvetenskap- och teknikområdet gör att Tekniskt basår öppnar dörrarna för fler studerande. Nu är det dags att söka inför läsåret 2018/19!

Bildbeskrivning

Tekniskt basår ger högskoleplats

Studier bland annat i Bollnäs

Till hösten kommer tekniskt basår att finnas i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Sandviken samt Högskolan i Gävle. Merparten av platserna till tekniskt basår finns på högskolan; cirka 80. Bollnäs, Hudiksvall och Ljusdal får åtta platser
vardera och Sandviken 16 platser.

Att förlägga tekniskt basår på hemmaplan underlättar för många studerande som haft tankar på att bredda sin kompetens samtidigt som arbetsmarknaden efterlyser fler ingenjörer och naturvetare.

Högre studier

Tekniskt basår är skräddarsytt för fortsatta studier vid ett
högskoleingenjörsprogram och ger en garanterad plats på Högskolan i Gävle nästkommande läsår, under förutsättning att man klarat sina studier. Det är en kompletteringsutbildning, som också är högskoleförberedande, för dem som saknar behörighet för exempelvis ingenjörsstudier.

Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar.
Genom tekniskt basår får studenterna en bra studieteknik för kommande studier.

På lärcentra

Studierna i matematik, fysik och kemi bedrivs på respektive orts lärcentra med lärare och annan support från den egna studieorten och kompletteras med föreläsningar från högskolan och laborationer.

Flexibla studier

TBiS har byggt upp ett samarbete mellan HiG och kommunerna i länet och skapat en modell för det så att studier tillgängliggörs på ett bättre och mer flexibelt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.

Eller: Matematik 2a/2b/2c

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40%


Ansökan gör du direkt på: www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15 april stänger ansökan för start hösten 2020

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Vibeke Sjögren

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund