Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Hur påverkas ditt liv av coronaepedemin?

Välkommen att delta i en studie tillsammans med FoU i Hälsingland.

Bildbeskrivning

Så här kan du bidra.Vill du bidra till viktig kunskap genom att skriva ned vad som händer i din vardag när samhället och vi alla hanterar spridningen av Coronaviruset?

Vi ser ett stort behov av att dokumentera vad som händer lokalt, i kommunen och regionen. Vi ber dig och andra att skriva ner hur du påverkas, vad du tänker och känner och vad du gör under Coronaepidemin. Du deltar genom att göra någon form av dagliga anteckningar. Du bidrar då till att bygga kunskap som kommer att bli värdefull i framtiden.


Ditt bidrag är viktigt! 

Skriv ned vad som händer, gärna varje dag. Skriv om hur du, ditt liv och den plats där du bor påverkas. Beskriv vad du tänker, känner och vad du gör. Beskriv viktiga händelser. Du får skriva så kort eller långt du vill, personligt och på det sätt som passar dig bäst. Skriv på papper, på mobil, på dator, på platta. skulle vara tacksamma om du kan tänka dig att delta! Det du skriver kommer att bilda underlag för framtida forskning. Delar av din text kan komma att citeras. Du garanteras full anonymitet. Inget du skriver kommer att publiceras utan ditt medgivande. Studien följer de etiska riktlinjer som gäller för forskning och GDPR (General Data Protection Regulation).

Skicka din text digitalt eller med vanlig post.


Kontakt

Kontakt

FoU Hälsingland

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7

826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

 

Lotta Svensson

Mikael Vallström

 

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund