Hälsinglands Utbildningsförbund

Mikael Vallström Löfgren, fil dr i etnologi

Bil på Mikael Vallström

Mikael Vallström Löfgren disputerade i etnologi vid Uppsala universitet i juni 2002 på avhandlingen Det autentiska Andra. Etnografi, etik och existens Länk till annan webbplats.. Han har sedan dess haft anställning som forskare vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm och vid FoU Söderhamn.

Forsknings- och intresseområden

Norrländska kulturarv och historieskrivning, postkolonial teoribildning, forskningsetik, hållbar utveckling, relationen mellan forskning/politik, dialogisk och interaktiv metod.

Publikationer

Rapporter Fou Söderhamn

Artiklar i rapporter, tidskrifter och böcker

 • Mikael Vallström et al 2021. ”Leva och låta dö? Dagboksanteckningar om ansvarstagande, landsbygdens fördelar och samhällets resiliens under pandemins tid”. Kulturella Perspektiv 2021, vol. 30.
 • Vallström, Mikael 2020. ”Migration, segregation och pauperisering i det svenska samhällets periferi. Kartläggning av tre landsbygdskommuner”. I: Kulturella Perspektiv, nr 1–2. Umeå.
 • ”Livsviktig historia? Bäsksjöbrev, självbiografiskt berättande och existensfrågans metodologi”, I: Kulturella Perspektiv, nr 3, Umeå 2014.
 • ”Hållbar utveckling på kartan och i verkligheten”  (tillsammans med Maria Vallström), I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Kartors makt och förbiseendet av platsen”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Att ta framtiden i egna händer”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Utblickar och utkast till alternativa kartor”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • "Människans försvinnande och den yttersta besinningens vågspel", I: Lennartson, Rebecka, Hagborg, Anna & Vallström, Maria (red.), Tidens termik. Essäer om hastighet och kulturell förändring, Umeå 2009.
 • Recension av Fredrik Skott, Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919— 1964, I: Svenska Landsmål 2008, Uppsala 2009.
 • "Vilhelminas återuppväckta framtid", I: Västerbotten, nr. 3, Umeå 2008.
 • "Om goda samtal och utsatta forskare", I: Samtal och samhandling. Erfarenheter från FoU-Centrum i Söderhamn — interaktiv forskning i praktiken, Pdf, 299.6 kB. FoU Söderhamn 2007.
 • "Den dialogiska uppgiften. Reflexioner kring etnologins politiska halt", I: Kulturella Perspektiv, nr 2, Umeå 2006.
 • "Kan kulturarv vara subversiva? Utkast i tidslighetens politik", I: Glänta, nr 1—2, Göteborg 2005.
 • "Humaniora — ett havererat projekt", tillsammans med Anders Johansson, I: Glänta, nr 1—2, Göteborg 2005.

Recensioner

 • Vallström, Mikael 2020. Recension av Arlette Farge, Smaken av arkivet (Glänta produktion). I: Tidskrift för litteraturvetenskap, 2020:2–3.

Andra publikationer och rapporter

 • Vallström, Mikael & Svensson, Lotta 2021. Segregationen i en region utanför storstäderna: vad beror den på och hur kan den motverkas? Forskningsrapport 2021:2, FoU Hälsingland.
 • Vallström, Mikael 2019. Kartläggning och analys av segregationen i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn. Forskningsrapport 2019:2, FoU Hälsingland.
 • Gustafsson, Kaj & Vallström, Mikael 2019. ”Miraklet i Ljusdal – arbetstidsförkortningen som blev ett paradigmskifte”. Artikel i Dagens Samhälle.
 • Gustafsson, Kaj & Vallström, Mikael 2019. Miraklet i Ljusdal. Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten. Arbetsrapport 2019:1, FoU Välfärd/Region Gävleborg.
 • Vallström, Mikael & Persson, Anders 2019. Var finns pengarna för omställningen till ett hållbart samhälle? Slutrapport från förstudien Regionala omställningsfonder i Gävleborg. Region Gävleborg.
 • Vallström, Mikael & Svensson, Lotta 2018. Klassamhällets tystade röster och perifera platser. Rapport no 48. Stockholm: Katalys.
 • Gustafsson, Kaj & Vallström, Mikael 2018. På väg mot ett medarbetardrivet utvecklingsarbete? Följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet inom IFO i Ljusdals kommun. Halvtidsrapport, FoU Välfärd/Region Gävleborg.
 • Vallström, Mikael, Vallström, Maria, Helmersson, Sara & Tillberg Mattsson, Karin 2018. Från ensamkommande till ung vuxen i Söderhamn. Forskningsrapport, FoU Hälsingland/Hälsinglands utbildningsförbund.
 • Vallström, Mikael 2018. Vägar till en regional kompetensförsörjningsmodell för hållbar utveckling. Utvärdering av projektet YH Gävleborg. FoU Hälsingland.
 • Vallström, Mikael & Persson, Anders 2017. Omställningens politik. Stockholm.
 • Vallström, Maria & Vallström, Mikael (red.) 2017. Ett låst land eller en öppen famn? Mottagande och integration av ensamkommande flyktingbarn i Nordanstig och Söderhamn. Forskningsrapport, FoU Hälsingland.
 • Vallström, Mikael 2016. ”Endast en global omställningspolitik kan rädda oss nu”. I: Fria Tidningar, 18/2.
 • Vallström, Mikael 2014. Yrkeshögskolesamverkan i Hälsingland och i ett framtida Yh Gävleborg: samlade lärdomar, nuläge och slutsatser. FoU-rapport, FoU Söderhamn.

Böcker

 • Vallström Löfgren, Mikael 2022. “Högerpopulism - ett självförsvar mot bruksortens utplåning?” I: Zackariasson, M., Ohlander, M. & Pripp, O. (red.) Polarisering och samexistens. Kulturella förändringar i vår tid. Umeå: Boréa.
 • Vallström, Mikael 2021. Kärlekens etik, omsorgens politik. Humanistisk appell för en levande Jord. Möklinta: Gidlunds förlag.
 • Vallström, Mikael & Svensson, Lotta 2021. ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser”. I: Suhonen, Daniel, Therborn, Göran & Weithz, Jesper (red.). Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. Lund: Arkiv förlag.

Uppdrag

Pågående

 • Representerar FoU Hälsingland i Regionala FoU-rådet

Forskningsprojekt

 • Projektledare 2020–2021, Delegationen mot segregation (Delmos), projektmedel för strategisk samverkan och gemensamt agerande kring segregation.
 • Medverkande forskare 2018, Delegationen mot segregation (Delmos), Kartläggning, analys och planering av insatser för motverkande av segregation.
 • Forskare i projektet ”Från ensamkommande till ung vuxen i Söderhamn” 2017–2018, Söderhamns kommun.
 • Forskare i projektet ”Mottagande och integration av ensamkommande flyktingbarn i Nordanstig och Söderhamn” 2016–2017, Hälsinglands utbildningsförbund.
 • Projektledare 2015–2016, VINNOVA, projektbidrag sociala innovationer. Projektet Norrskenet 2030.
 • Forskare i projektet ”50 gävleborgare berättar” 2013–2015, Folkteatern i Gävleborg. Intervjuundersökning som har använts som underlag till pjäsen Framtiden i mig (2016).
 • Projektledare 2010–2012, Formas, projektbidrag. Projektet När verkligheten inte stämmer med kartan. Sociala och kulturella förutsättningar för landsbygders hållbara utveckling.

Följeforskning och utvärderingar

 • Följeforskning tillsammans med Maria Vallström 2020–2021, projektet ”Yrkesutbildning i Hälsingland”, Europeiska socialfonden.
 • Följeforskning tillsammans med Kaj Gustafsson 2018–2019, projektet ”7 timmars arbetsdag på IFO”, Ljusdals kommun.
 • Följeforskning 2016–2017, projektet Yrkeshögskola Gävleborg, Region Gävleborg.
 • Följeforskning 2014, projektet Lokala kompetenscentra Gävleborg, Region Gävleborg.
 • Följeforskning 2013–2014, projektet Yrkeshögskola utveckling, Region Gävleborg.
 • Följeforskning 2012–2013, projektet ”BraFöre – Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborgs län”, Europeiska socialfonden.
 • Följeforskning 2009–2010, projektet “Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg”, Europeiska socialfonden.
 • Utvärdering av projektet “Ungdomslyftet”, Söderhamns kommun, 2009–2010.
 • Utvärdering av projektet “Drivkraft”, Barn- och utbildningsnämnden, Söderhamns kommun 2008.
 • Utvärdering av ”Presidiekonferensens satsningar på barn och ungdom i Söderhamn”, Söderhamns kommun 2008.
 • Följeforskning 2007–2008, projektet ”Söderhamns dubbeldiagnosteam ’Stödhjulet’”, Socialförvaltningen, Söderhamns kommun.

Föredrag och föreläsningar (urval senaste tre åren)

 • ”Miraklet i Ljusdal”, 11/10 2019, Konferensen Forskare möter praktiker, CFL Söderhamn.
 • ”Segregationen i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn”, 11/10 2019, Konferensen Forskare möter praktiker, CFL Söderhamn.
 • ”Skolmotivation”, 2018–2019, föreläsningar för skolsköterskor och lärare vid Hälsinglands utbildningsförbund.
 • ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser”, 7/3 2018, arr. Katalys, ABF Stockholm.
 • Utvärdering av Mål 2-projektet "Fördel Nordanstig", 2007.
 • Utvärdering av projektet "Det reflekterande samtalet" vid Hälsingeutbildningar, 2007.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Mikael Vallström Löfgren

Tfn 010-454 13 66

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund