Hälsinglands Utbildningsförbund

Mikael Vallström, fil dr i etnologi

Bil på Mikael Vallström

Mikael Vallström disputerade i etnologi vid Uppsala universitet i juni 2002 på avhandlingen Det autentiska Andra. Etnografi, etik och existens Länk till annan webbplats.. Han har sedan dess haft anställning som forskare vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm och vid FoU Söderhamn.

Forsknings- och intresseområden

Norrländska kulturarv och historieskrivning, postkolonial teoribildning, forskningsetik, hållbar utveckling, relationen mellan forskning/politik, dialogisk och interaktiv metod.

Publikationer

Rapporter Fou Söderhamn

Artiklar i rapporter, tidskrifter och böcker

 • ”Livsviktig historia? Bäsksjöbrev, självbiografiskt berättande och existensfrågans metodologi”, I: Kulturella Perspektiv, nr 3, Umeå 2014.
 • ”Hållbar utveckling på kartan och i verkligheten”  (tillsammans med Maria Vallström), I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Kartors makt och förbiseendet av platsen”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Att ta framtiden i egna händer”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • ”Utblickar och utkast till alternativa kartor”, I: Vallström, Mikael (red.), När verkligheten inte stämmer med kartan, Lund 2014.
 • "Människans försvinnande och den yttersta besinningens vågspel", I: Lennartson, Rebecka, Hagborg, Anna & Vallström, Maria (red.), Tidens termik. Essäer om hastighet och kulturell förändring, Umeå 2009.
 • Recension av Fredrik Skott, Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919— 1964, I: Svenska Landsmål 2008, Uppsala 2009.
 • "Vilhelminas återuppväckta framtid", I: Västerbotten, nr. 3, Umeå 2008.
 • "Om goda samtal och utsatta forskare", I: Samtal och samhandling. Erfarenheter från FoU-Centrum i Söderhamn — interaktiv forskning i praktiken, Pdf, 299.6 kB. FoU Söderhamn 2007.
 • "Den dialogiska uppgiften. Reflexioner kring etnologins politiska halt", I: Kulturella Perspektiv, nr 2, Umeå 2006.
 • "Kan kulturarv vara subversiva? Utkast i tidslighetens politik", I: Glänta, nr 1—2, Göteborg 2005.
 • "Humaniora — ett havererat projekt", tillsammans med Anders Johansson, I: Glänta, nr 1—2, Göteborg 2005.

Böcker

Uppdrag

 • Utvärdering av Mål 2-projektet "Fördel Nordanstig", 2007.
 • Utvärdering av projektet "Det reflekterande samtalet" vid Hälsingeutbildningar, 2007.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Mikael Vallström

Tfn 010-454 13 66

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund