Hälsinglands Utbildningsförbund

Forskning och utveckling

Att ha FoU-verksamhet i Söderhamn, som inte är en högskole- eller universitetsort, är smått unikt. Det har stor betydelse för utvecklingen för företag, organisationer och samhället eftersom forskningen utgår från behoven som finns här. Forskningen bygger till stor del på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar i regionen.

Nätverk med många forskare

Forskarna på CFL Söderhamn är verksamma inom olika discipliner och är också en kontaktyta mot andra forskare runtom i Sverige. Här finns ett värdefullt nätverk för dig som t.ex. behöver göra en utvärdering eller vill specialstudera något. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vad du behöver få span på.

Grunderna i CFLs FoU-verksamhet kommer från det forsknings- och utvecklingscentrum, FoU-Centrum Söderhamn, som byggdes upp år 2000 tillsammans med bland andra Arbetslivsinstutet. Det var ett sexårigt projekt som resulterade i ett antal disputerade doktorer. Lägg därtill ett antal nytillkomna doktorander och forskare, samt ett stort antal regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt — då är bilden över CFL Söderhamns nuvarande FoU-verksamhet tämligen komplett.

Aktuellt om Forskning och Utveckling

Fortsatt Kraftsamling

för en höjd utbildningsnivå i regionen.

Med bakgrund i de projekt som genomförts av länets lärcentragrupp under 2020 och 2021, där lärcentrautveckling varit i fokus, är vi nu igång med Kraftsamling Gävleborg – för en höjd utbildningsnivå.

Lärcentraverksamheterna i regionens kommuner vill anta en pådrivande roll för att skapa en samsyn i kommunerna och regionen om vägar till en höjd utbilningsnivå.

En samsyn som vi hoppas kan leda till överenskommelser om samhandling och ansvar inför en större ansökan om medel för aktiviteter vi önskar genomföra för att åstadkomma faktiska förbättringar gällande vuxenutbildning för medborgarna i länet.

Samarbetspartner

Samverkansparter som är aktuella är t ex lärosäten, yrkeshögskoleanordnare, kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer och företag. Regeringens januariöverenskommelse om omställnings-, kompetens- och studiestöd för anställda kan komma att innebära utvecklingsområden och samverkan mellan arbetsgivare och lärcentra.

Har du frågor?

Kontakta ditt lokala lärcentrum
eller projektledare Lotta Svensson, tfn 072 5011402

  • Bildbeskrivning Koordinerad kraftsamling
    Häng med på en digital dialog om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för högre utbildning i våra regioner, 14 juni.
  • Bildbeskrivning ForskarFredag 27 november
    Tillsammans med P4 Gävleborg arrangerar vi Forskar­Fredag och våra forskare intervjuas direkt i radion. Häng med du också!

Kontakt

Kontakt

FoU Hälsingland

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Forskare

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Sponsor
Swedbank via Sparbanksstiftelsen Söderhamn ger bidrag och stöttar FoU Hälsingland ekonomiskt.

Alvis

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund