Hälsinglands Utbildningsförbund

Datakommunikation och datornät

Kurs i datakommunikation och datornät från KTH (Kungliga tekniska högskolan). Kursen är pilotprojekt mellan KTH och Hälsinglands Utbildningsförbund.

Elever datorteknik

Vad får du lära dig?

Du kommer att få lära dig om protokoll och utrustning i kommunikationsnät såsom Internet, lokala nätverk och landstäckande nät. Kursen ger övergripande kunskap om kommunikationssystem: Den behandlar principer och metoder för att konstruera digitala kommunikationssystem med tyngdpunkt på datalänk- och nätverksprotokoll samt ger en introduktion till TCP/IP-protokollen.

Utbildningsform

Fristående nätbaserad kurs där du i grupp på lärcentrum följer de inspelade föreläsningarna. Eventuellt kan delar av kursen ges som uppkopplade föreläsningar över nätet.

Kursens material och video är på engelska; lärarstödet är på svenska.

Upplägg

8 veckor på halvfart med start vecka 18. Utbildningen kan även anpassas och genomföras under längre tid. Utbildningen är kostnadsfri.

Hur fungerar det?

Utbildningen sker nätbaserat. Du kommer att ha en studiegrupp samt ha tillgång till datorer och administrativt stöd på CFL Söderhamn. Du kommer löpande att ha kontakt med den som är kursansvarig för att kunna ställa frågor och få stöd.

Antal platser:

5-10 platser (begränsat antal platser)

Ansökan och behörighet

Du behöver inte ha några förkunskaper eller högskolebehörighet. Alla kan söka. I ansökan ska du kort beskriva varför du vill läsa kursen samt dina förkunskaper max 200 ord.

Ansök senast 19 april (klicka här för att ansöka)

Efter utbildningen

Att delta vid i denna kurs vid innebär att du studerar utan att du söker till eller är blir antagen på KTH. Du får kunskaper och ett intyg men inget betyg och inga högskolepoäng.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund