Hälsinglands Utbildningsförbund

Utbildningar

"Plugga utan att flytta"

Du vet väl om att det finns tusentals utbildningar att studera på distans.

Ett högskoleprogram, socionomprogrammet ges i samarbete med Högskolan i Gävle.
Socionomprogrammet har egen ansökningskod för dig som vill studera på distans via oss.

Högskola

Socionomprogrammet 210 hp

Det finns faser i livet som är svåra att hantera på egen hand. Med rätt stöd från en medmänniska som både har professionell kompetens och empatisk förmåga, kan den som befinner sig i en utsatt situation ta sig tillbaka till ett liv som kanske till och med är bättre än det som var förut.

Besök utbildningens egna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver programmen har vi också fristående kurser där du kan läsa bl.a. engelska, matematik eller religion.

Via oss kan du komplettera, läsa upp och skaffa dig nya utbildningar. Hos oss finns handledning, teknisk utrustning och en vuxenanpassad studiemiljö. Besök studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information, där kan du både läsa om utbildningarna samt göra en ansökan.)

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning), är ett alternativ till universitet och högskola i nära samarbete med näringslivet. Yrkeshögskoleutbildningar ger förutsättningar för den studerande till arbetslivsanknytning och etablering i näringslivet. För företagen innebär Yh-utbildning möjlighet att rekrytera kvalificerad personal med branschanpassad kompetens.

Studietiden räknas med Yh-poäng.

Omfattningen på utbildningen anges i Yh-poäng: fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Ofta följer de inte vanlig terminsindelning, utan arbetslivets rytm. Det innebär att man inte alltid kan räkna med ordinarie skollov.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Boka studierum

Marita Källman

Tfn 010-454 10 82

Anna Nordmark Larsson

Tfn 010-454 10 84

Tentamen

Marita Källman

Tfn 010-454 10 82

Teknik och konferensstöd

Örjan Berger

Tfn 010-454 10 73

Henrik Jonsson

Tfn 010 454 10 86

Vägledningen

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Osterman

Tfn 010-454 10 64


Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund