Hälsinglands Utbildningsförbund

(Uppdaterad Maj 2022)

Fortsatt Kraftsamling

för en höjd utbildningsnivå i regionen.

Med bakgrund i de projekt som genomförts av länets lärcentragrupp under 2020 och 2021, där lärcentrautveckling varit i fokus, är vi nu igång med Kraftsamling Gävleborg – för en höjd utbildningsnivå.


Lärcentraverksamheterna i regionens kommuner vill anta en pådrivande roll för att skapa en samsyn i kommunerna och regionen om vägar till en höjd utbilningsnivå.

 

En samsyn som vi hoppas kan leda till överenskommelser om samhandling och ansvar inför en större ansökan om medel för aktiviteter vi önskar genomföra för att åstadkomma faktiska förbättringar gällande vuxenutbildning för medborgarna i länet.

Samarbetspartner

Samverkansparter som är aktuella är t ex lärosäten, yrkeshögskoleanordnare, kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer och företag. Regeringens januariöverenskommelse om omställnings-, kompetens- och studiestöd för anställda kan komma att innebära utvecklingsområden och samverkan mellan arbetsgivare och lärcentra.


Har du frågor?

Kontakta ditt lokala lärcentrum
eller projektledare Lotta Svensson, tfn 072 5011402Uppdaterad Sep 2021

Kraftsamling Gävleborg

Koordinerad kraftsamling - Ökad tillgång till högre utbildning och fler som studerar på högskolenivå!

Vi strävar efter ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

Vad är Kraftsamling Gävleborg?

Länet har generellt en låg utbildningsnivå. Behovet från arbetsgivarsidan av högre utbildning är en kritisk faktor för näringslivsutveckling. Arbetsgivare har alltså svårt att hitta rätt kompetens.

När fler människor ges möjlighet till karriärväxling och att bryta könsmönster ökar länets jämlikhet och jämställdhet. När fler av länets medborgare får tillgång till utbildning och till ett livslångt lärande blir de mer anställningsbara och färre kommer att behöva flytta för att få jobb. Det ökar också tillgången till kompetent arbetskraft i länet, vilket stärker den långsiktiga kompetensförsörjningen och underlättar nyetableringar.

Ett stort antal kommuner i Västerbotten och Norrbotten ser samma behov och vi kraftsamlar tillsammans kring denna fråga under 2021. På den nationella kartbilden över tillgång till högre utbildning sticker vi alla ut på ett negativt sätt. Tillsammans vill vi kunna hitta en långsiktigt hållbar lösning. Vi i Gävleborg arbetar med medel från Region Gävleborg och övriga kommuner har medel från sina respektive regionförbund. Samordningsfördelarna är uppenbara, och samordning av förstudierna förväntas bidra till att stärka den koordinerade kraftsamlingen för högre utbildning ytterligare.

Deltagande kommuner i Gävleborg: Hälsinglands Utbildningsförbund (Nordanstig, Bollnäs, Söderhamn) Hudiksvall, Gävle, Ljusdal, Hofors, Sandviken.

(Övriga kommuner i parallella förstudier: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Arvidsjaur och Arjeplog.)

Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar. Agerandet stöds av resultat från aktuella utredningar gjorda av bland annat TCO och erfarenheter gjorda i Vinnovaprojektet Nya vägar, koordinerat av Högskolan Väst. Resultaten pekar bland annat på behovet av samordning, gemensamma strategier och utveckling av digitalisering och distansstudier för att säkerställa att högre utbildning finns tillgänglig i hela landet. Lärcentra pekas ut som viktiga att användas i satsningen på distansutbildning och vid utvecklingen av nya utbildningsformat.
Under förstudien (som pågår under 2021) ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och andra intressenter – relevanta för ett större, bredare initiativ – byggas upp. Syftet är att på sikt höja andelen högutbildade i regionen.

Har du frågor?

Kontakta ditt lokala lärcentrum
eller projektledare Lotta Svensson, tfn 072 5011402

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Lotta Svensson

Tfn 010-454 13 71

Mobil 072-501 14 02

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund