Hälsinglands Utbildningsförbund

Kursinformation

3D-CAD Konstruktör/Innovatör

Utbildningen 3D-CAD konstruktör/innovatör är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar, problembaserade övningar, studiebesök och lärande i arbete (LIA) samt examensarbete.


Utbildningen är modifierad distans, dvs. det är obligatoriska träffar om tre dagar åt gången vid tre tillfällen under den första terminen och sedan vid två tillfällen under de övriga tre terminerna. Resa och logi i samband med de fysiska träffarna får de studerande stå för själva. Däremellan kommer undervisning att ske på distans. Lärare kommer att vara tillgängliga för hjälp under kontorstid.


Huvudort är Bollnäs, studieorter (satelliter) är planerat till Gävle, Sandviken och Hudiksvall. Antal antagna per ort avgör om det blir ytterligare någon satellitort och om det eventuellt bara blir en grupp för Gävle/Sandviken. Men oavsett var du bor i landet kan du söka och studera hos oss.


Vid de fysiska träffarna kommer det att läggas in studiebesök, vidare kommer det att vara minst en gästföreläsning.


De studerande ska få sådana spetskunskaper, färdigheter och kompetenser inom CAD att de självständigt kan slutföra en uppgift från en kravspecifikation till färdig 3D-modell. I mekanik, hållfasthetslära och materiallära ska de studerande självständigt klara att lösa sammansatta problem såsom att genomföra hållfasthetsberäkningar och göra bra materialval, så att de motsvarar uppdragsgivarens krav. De ska även ha kompetens att genomföra en presentation för uppdragsgivare samt kunna argumentera för sin lösning av uppgiften.


De studerande ska få goda kunskaper om olika produktionsprocesser, miljöpåverkan och arbete utifrån långsiktig hållbar utveckling.


Vikt läggs också på säkerhet och CE-märkning.


I kurserna i 3D-print, additiv tillverkning och automation med collaborative robot får de studerande kunskaper och färdigheter inom såväl nuvarande som framtida tillverkningsmetoder inom främst plast och stål.

Terminstider för CAD20

Termin 1 2020-08-24 – 2020-12-18 17 v 85 Yhp

Termin 2 2021-01-04 – 2021-07-02 26 v 130 Yhp

Termin 3 2021-08-23 – 2021-12-17 17 v 85 Yhp

Termin 4 2022-01-03 – 2022-06-10 23 v 115 Yhp

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

Utbildningsledare/ samordnare YH

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Studerandeservice

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Lars Ferneryd

Tfn 010-454 11 07

Mobil 070-631 69 51

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund