Hälsinglands Utbildningsförbund

Kurser

2D CAD och Ritteknik 25p

Kursen ska ge kunskaper om CAD d.v.s. datorstödd konstruktion och design, hantering av CAD-system, samt kunskaper om ritteknik med måttsättning och toleranser. Syftet är vidare att de studerande ska kunna göra enklare 2D-CAD konstruktioner, rätt måttsatta och framtagna utifrån en kravspecifikation.


3D CAD Avancerad konstruktion 30p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om CAD d.v.s. datorstödd konstruktion och design, strategisk hantering av CAD-system. Syftet är vidare att de studerande ska kunna göra avancerade 3D-CAD konstruktioner framtagna utifrån en kravspecifikation och med hänsyn till materialval, hållfasthet och användande av Finita Element Metoden (FEM).


3D CAD Parametrisk Solidmodellering 40p

Kursen ska ge kunskaper om CAD d.v.s. datorstödd konstruktion och design, hantering av CAD-system, som exemplifieras via olika programvaror. Syftet är vidare att de studerande ska kunna göra enklare 3D-CAD konstruktioner framtagna utifrån en kravspecifikation.


Examensarbete 30p

Kursens syfte och mål är att den studerande självständigt eller i par ska genomföra ett projekt, där de ska dokumentera allt från "ax till limpa", d.v.s beskriva hur projektet uppstått och följa det hela vägen till en färdig 3D-CAD-modell. Projektet ska vila på beprövad erfarenhet och de teoretiska kunskaper som inhämtats under hela utbildningen, inklusive lärande i arbete. I den skriftliga presentationen ska det ingå en diskussion om tillvägagångssätt och metod för arbetet samt en analys av resultatet. Projektet ska dessutom muntligen presenteras för handledare, lärare och ledningsgruppen för utbildningen.


Fördjupning 3D-CAD, 3D Print, Additiv tillverkning 40p

Kursen syftar till att de studerande ska behärska avancerade funktioner för modellbygge. Kursen ska också ge kunskaper om 3D-print och dess möjligheter i enklare 3D-skrivare som mera avancerade 3D-skrivare som klarar såväl polymerer som metaller. Kursen behandlar också additiv tillverkning och nya möjligheter inom tillverkningsindustrin där även miljö och hållbarhetsfaktorer beaktas. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper i ritteknik.


Kommunikation och projektarbete 30p

Kursen ska ge kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation med särskild tonvikt på adekvat dokumentation. Kursen ska även ge kunskaper i presentationsteknik, projektarbete och projektledning, samt konversationsengelska och fackengelska för CAD och konstruktion.


Konstruktion (Mekanik och Hållfasthetslära) 45p

Tillämpa vektoralgebra i tre dimensioner, förklara och använda teorin för den klassiska mekaniken såsom hastighet, acceleration, massa, tid, kraft och kraftmoment. Beräkna krafter och jämviktslägen för ett mekaniskt system i vila. Tolka och rimlighetsbedöma resultat. Förstå grundläggande koncept inom hållfasthetslära som böjning, vridning, drag/tryck/skjuv- spänningar, deformation, samt lösa enkla vanligen förekommande problem inom mekanisk industri.


Lärande i arbete (LIA) 1 50p

Kursens syfte och mål är att den studerande under handledning ska skaffa sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper inom framför allt CAD men även inom konstruktion och produktion som hen tillgodogjort sig under den övriga utbildningen. Det är även av vikt att den studerande får god inblick i hur arbetsprocessen går till på företaget och ser helheten i arbetsprocessen.


Lärande i arbete (LIA) 2 65p

Kursens syfte och mål är att den studerande under handledning ska skaffa sig fördjupade kunskaper samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa kunskaper inom hela utbildningsfältet i den övriga utbildningen. Det är även av vikt att den studerande får god kunskap i hur arbetsprocessen går till på företaget och ser och förstår helheten i arbetsprocessen.


Materiallära och Miljö, CE-märkning 15p

Kursen ska ge en orientering om olika materialtyper och deras applikationer främst metaller och polymerer. Ge kunskap om värmebehandlingsmetoder, korrosionstyper samt hur man utför bra materialval på ett systematiskt och miljömedvetet sätt. Ge kunskaper om miljömedvetna val och en helhetssyn på miljöarbete och hållbar utveckling. Kursen ska ge grundläggande kunskaper om EG:s maskindirektiv och CEmärkning främst inom maskinsäkerhet, men även behandla omgivningsbuller och personlig skyddsutrustning samt riskanalys.


Produktion (teknik/ekonomi/automation/QAutomation med robot/collaborative robot) 45p

Kursen ska ge kunskaper om produktionssystem och produktionsekonomi samt kunskaper om automationsprocesser och additiv tillverkning.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

Utbildningsledare/ samordnare YH

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Studerandeservice

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Lars Ferneryd

Tfn 010-454 11 07

Mobil 070-631 69 51

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund