Hälsinglands Utbildningsförbund

Branschen

3D-CAD Konstruktör/Innovatör startas på initiativ från branschen som har ett stort rekryteringsbehov kommande år.

Skräddarsydd utbildning

Företagen har skräddarsytt innehållet för att de studerande ska få kunskaper och färdigheter inom såväl nuvarande som framtida tillverkningsmetoder inom främst plast och stål.

Under två olika perioder kommer du att göra praktik som med fördel kan göras hos någon av de företag som medverkar i utbildningens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Ditt blivande yrke

Du kommer att få sådana spetskunskaper, färdigheter och kompetenser inom CAD att du självständigt kan slutföra en uppgift från en kravspecifikation till färdig 3D-modell. I mekanik, hållfasthetslära och materiallära ska du självständigt klara att lösa sammansatta problem såsom att genomföra hållfasthetsberäkningar och göra bra materialval, så att de motsvarar uppdragsgivarens krav.

Du ska även ha kompetens att genomföra en presentation för uppdragsgivare samt kunna argumentera för din lösning av uppgiften. Du kommer att få goda kunskaper om olika produktionsprocesser, miljöpåverkan och arbete utifrån långsiktig hållbar utveckling. Stor vikt läggs också på säkerhet och CE-märkning. I kurserna i 3D-print, additiv tillverkning och automation med collaborative robot får du kunskaper och färdigheter inom såväl nuvarande som framtida tillverkningsmetoder inom främst plast och stål.

Arbetsmarknaden för 3D-CAD konstruktör/innovatör är mycket god då det idag råder kompetensbrist på både regional och nationell nivå.


Exempel på yrkesroller efter genomförd utbildning:

  • CAD-konstruktör
  • CAD-tekniker
  • CAD-ritare


Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

Utbildningsledare/ samordnare YH

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Studerandeservice

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Lars Ferneryd

Tfn 010-454 11 07

Mobil 070-631 69 51

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund