Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammen på Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet är certifierade i Vård- och omsorgs­college Gävleborg.

Certifierad utbildning

VOC-certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att programmet håller de krav som arbetsgivarna ställer på sina framtida medarbetare. Du som studerande vet att du har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

APL

Praktiken på Vård- och omsorgsprogrammet genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Vård- och omsorgs­college. Det innebär att vi har ett nära samarbete med olika arbetsplatser, vilket ger dig goda möjligheter att knyta kontakter redan under studietiden med framtida arbetsgivare!

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt
Vård- och omsorgscollege

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund