Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Samhällsvetenskaps­programmet

SA är ett högskoleförberedande program med inriktning Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.

Utbildningen

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du chansen att bredda och fördjupa dig i samhällsfrågor. I våra båda inriktningar läser du kurser som psykologi och filosofi samt fördjupningskurser i samhällskunskap. Du kommer att få ökad förståelse för vår omvärld och människors livsvillkor.

SA är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred behörighet till högskolan. Du läser samhällsvetenskapliga ämnen såsom religion, geografi, samhällskunskap, filosofi, psykologi, kommunikation och historia. Du läser även, förutom svenska och engelska, ett modernt språk.

Genom våra kurser i Etnicitet och kulturmöten och Internationella relationer lägger vi stor vikt vid de globala frågorna och deltar i internationella projekt med många givande elevutbyten. Läs mer om skolans internationella arbete här.

Här får du lära dig ett vetenskapligt arbetssätt där du argumenterar, analyserar och tränar dig i att tänka kritiskt, ofta i ämnesövergripande teman.

Du får goda möjligheter att få höga meritpoäng via fördjupade kunskaper i matematik och moderna språk.

Bra att veta

I årskurs 1 läser du kursen entreprenörskap. Där får du chansen att lära dig hur du arbetar i olika projekt. En entreprenör startar, driver och genomför ett projekt, dvs. en person som får saker att hända! Du har också möjlighet att kombinera utbildningen med NIU eller specialidrott.

Två inriktningar

På Torsbergsgymnasiet har vi två inriktningar, Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang

Jobbmöjligheter

Lärare, polis, kriminolog, journalist, jurist, psykolog, socionom, präst, statsvetare, personalvetare.

Höjdpunkter

På Torsbergsgymnasiet samläser Samhällsprogrammet sitt första år med ekonomiprogrammet. Då har du möjlighet att fundera vilket av programmen eller vilken inriktning du vill läsa.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Programsamordnare

Christina Süstler

Tfn 010-454 12 04

SYV

Inger Abrahamsson

Tfn 010-454 13 29

Rektor

Thomas Kanth

Tfn 010-454 13 11

Mobil 072-702 29 22

Timplaner

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund