Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Motivation


MOTIVATION

är nyckeln till studieframgång och därför har vi, på IBs inrådan, en femårsplan med olika vägar att uppnå motivation såväl hos våra elever som våra lärare.


Lärare

Kollegialt lärande (fortlöpande);

Vi gör studiebesök på varandras lektioner, vi har engelsk konversation, vi diskuterar hur vi kan motivera enskilda elever. Om vi trivs tillsammans kommer eleverna märka detta och dra nytta av det.


Elever

*Eleverna reflekterar över ”Vad behöver jag hjälp med för ökad motivation?” i början av varje läsår. Utvärdering i slutet av läsåret.

-> Loggbok för kommunikation med mentor.


*Programelevråd med två elever från varje klass:
Utvärdera skolaktiviteter och –arbete.
Föreslå och planera årskursövergripande aktiviteter.

Allt detta för ökad trygghet och trivsel.


*Studiehjälp

Eleverna har möjlighet till extrahjälp två gånger i veckan. Mattestöd (onsdagar), språkstöd (fredagar samt fortlöpande med Rosetta Stone)

Studiegrupper bildas som ett led i utbildningen (Service i CAS).


*Elevmentorer

Små årskursövergripande grupper bildas för eleverna så att de lär känna alla på programmet och känner sig bekväma med dem.

I detta koncept ingår även teambuilding:

vid skolstart i augusti
Halloween-fika med aktiviteter
Julfest
Påskkul
Programdag i juni


*Flick- och pojkgrupper

Flickor:
aktiviteter med de kvinnliga lärarna med mål att stärka flickornas självbild
Pojkar:
gruppaktiviter med de manliga lärarna för bättre gemenskap


*Studieteknik

Intensivkurs i början av årskurs 1 som därefter följs upp i alla ämnen.

I årskurs 2 och 3 erbjuds kort repetitionskurs.


*Mentorsskap

Utvecklingssamtal en gång per termin (med målsman) <-obligatoriskt.

Gruppträff i början och slutet av terminen.

Individuellt möte med mentor en gång per termin (utan målsman).

En man och en kvinna per klass = klassföreståndare tillsammans.

 

The school focus for the next couple of years is : MOTIVATION Pdf, 122.8 kB.
December 2020, next revised 2022

Kontakt

Kontakt

Titel

Namn (länkad e-post)

Tfn

Mobil

Länkar

Kontakt

Länk 1

Länk 2

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund