Hälsinglands Utbildningsförbund

Styrdokument

Torsbergsgymnasiets verksamhet regleras i ett antal styrdokument. Alla dessa dokument talar om hur skolan ska bedrivas och vem som har ansvar för olika saker.

Lokala styrdokument

Statliga styrdokument

Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov.

De följer också upp hur styrdokumenten i praktiken bidrar till ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse, och utvärderar huvudmännens och verksamheternas kunskap om styrdokumentens innehåll och funktion.

Du hittar statliga styrdokument på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läroplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Programmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund