Hälsinglands Utbildningsförbund

Programsamordnare

Kontakta gärna våra programsamordnare eller rektorer om du undrar något om våra program.

Barn- och fritidsprogrammet

Programsamordnare

Anna-Carin Dahlin

Tfn 010-454 11 78

Bygg- och anläggningsprogrammet

Programsamordnare

Jan Olov Skoglund

Tfn 010-454 11 65

Ekonomiprogrammet

Programsamordnare

Annica Wallin

Tfn 010-454 12 13

Estetiska programmet

Programsamordnare

Marie-Louise Nilsson

Tfn 070-688 16 09

Fordons- och transportprogrammet

Programsamordnare

Ola Neimert

Tfn 010-454 11 84

Hantverksprogrammet

Programsamordnare

Linda Sundberg

Tfn 010-454 13 35

International Baccalaureate

Programsamordnare

Lena Löfgren

Tfn 010-454 13 61

Introduktionsprogrammet

Programsamordnare

Anna Kristina Hedlund

Tfn 010-454 11 58

Industritekniska programmet

Programsamordnare

Bengt Dehlin

Tfn 010-454 11 93

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programsamordnare

Håkan Höglund

Tfn 010-454 12 68

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programsamordnare

Christina Süstler

Tfn 010-454 12 04

Vård- och omsorgsprogrammet

Programsamordnare

Hillevi Sjöberg

Tfn 010-454 13 22

Kontakt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Inger Abrahamsson

Tfn 010-454 13 29

Sofia Sjölander Asp

Tfn 010-454 10 92

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund