Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevhälsan Torsbergsgymnasiet

Elevhälsoteamet ser frågan ur ett helhetsperspektiv,
skolklimatet och relationerna mellan ungdomar och vuxna.

Att i grunden känna sig värdefull

Det handlar om skolans lärandemiljö, om inflytande och ansvar, om betydelsen av att bli sedd och få en bra återkoppling till det man gör. De olika kompetenserna samarbetar för att få en
helhetssyn över de olika delarna.

Elevhälsan

Resurser hos elevhälsan

  • Skolsköterska
  •  
  • Kuratorer
  • Speciallärare
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Skolpsykolog och skolläkare finns vid behov och bokas genom skolsköterska

Kontakt

Kontakt

Skolsköterska

Marie Narding Ehn

Tfn 010-454 10 62

Mobil 070-205 68 27


Kurator

Anna Tallvid

Tfn 010-454 12 18

Fatima Ringvall

Tfn 010-454 11 67

Speciallärare

Jenny Roman

Tfn 010-454 11 63

Maria Dahlin

Tfn 010-454 13 54

Studie- och yrkesvägledare

Inger Abrahamsson

Tfn 010-454 13 29

Sofia Sjölander Asp

Tfn 010-454 10 92

Skolläkare

Peter Gesslin, bokas genom skolsköterska

Skolpsykolog finns tillgänglig vid behov


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund