Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolstart Staffangymnasiet

Skolstarten närmar sig! Vi inleder höstterminen 17 augusti för årskurs 1. Vi välkomnar tillbaka våra "gamla" elever (årskurs 2 och 3) 18 augusti. Se tider för respektive program och förhållningsregler för att undvika smittspridning:

Bildbeskrivning

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti välkomnar vi åk 1:

Tid

Klass

Sal

8.00

BA och FT

Aulan

8.00

IM

sal 207

8.45

EK och SA

Aulan

8.45

HA, HT, BF, RL

sal 207

9.30

EE och VO

Aulan

10.15

NA och TE

Aulan

 

Tisdag 18 augusti välkomnar vi åter åk2 och åk3:

Tid

Klass

Sal

8.00

IM

Aulan


EK19

A206


FT19

Flygstaden


ES19

D115
8.45

SA19

B315


BA19

Flygstaden


BA18

Flygstaden
9.30

NA19

C220


FT18

Flygstaden


EE19

D203
10.15

ES18

D124


Lär18

D104


EE18

D214
11.00

TE18

C121


Lär19

D104


SA18

B315
13.00

NA18

C320


VO19

D101


IN18

Flygstaden
13.40

TE19

C121


EK18

A206


VO18

D104

 

Varmt välkomna önskar all personal på Staffangymnasiet!

Undvik smittspridning:

Högertrafik!

Skolans korridorer har till stor del markerats med tejp på golvet. Tejpen ska fördela eleverna till att gå ”högertrafik".

Trappor!

A-husets trapp kommer att markeras för högertrafik. Den kan eleverna gå både upp och ner i.

B-husets trappa vid Aulan används enbart för att gå ner.

B-husets trappa vid cafeterian används enbart för att gå upp.

C-husets trappa används för både upp och ner i högertrafik.

Detta är skyltat.

Cafeterian!

Ingång till cafeterian sker från skåphallens entré.

Utgång från cafeterian sker mot ”städkorridoren”.

Möbleringen har anpassats för social distans. Stolar och bord ska inte flyttas.

Vid disken finns markeringar där en person/markering får stå.

Plexiglas sätts upp vid betalningsdisken.

Inga vattenkannor/glas finns för självservering.

Handsprit utplaceras.

Inga kontanter, enbart Swish.

Cafeteriapersonalen serverar smörgåsar osv som tidigare tagits själva från hyllorna.

Läsk och dryck tas fortfarande av kunden.

Expeditionen!

Arbete pågår med att ordna så att elever/vårdnadshavare kan frånvaroanmäla digitalt under hela dagen. Fram tills det är ordnat får elever som behöver gå hem under skoldagen be sina vårdnadshavare att ringa exp för anmälan (alt myndiga elever ringer själva). Man går alltså inte till exp för att anmäla sig.

Plexiglas sätts upp vid disken.

Klassrummen!

Översyn görs för att skapa distans mellan elevplatser = ändring av salar i schemat kan ske

Desinficeringsmedel i sprayflaska+papper finns att hämta hos vaktmästarna för de som har behov av att torka extra. Annars sköter städ detta regelbundet.

Mobilförvaring!

Reglerna från förra året kvarstår: hemma, i skåpet eller i mobilhotellet på flygplansläge. Är elever oroliga för smitta om mobilen förvaras i hotellet, så får denne ha sin mobil i skåpet.

Matsal!

Våra elever äter själva i matsalen (inga elever från Norrtull) Mat tas i 4 köer, plexiglas skyddar buffén. Markeringar på golvet för distans. Tvål och vatten.

Ingång till matsalen sker från ”idrottshallssidan”, ej genom huvudingången. Dörrarna kommer att vara låsta den vägen.

Korridorer!

Studieplatserna kommer att begränsas med antal elever som får sitta på resp plats.

Vi kommer att behöva hjälpas åt att igen och igen och igen påminna och prata med varandra om VÅRT EGET ANSVAR för oss själva och andra, att vi behöver FÖLJA VÅRA REGLER så att vi kan fortsätta med ordinarie undervisning!

Övrig information:

Frånvaro: Alla lektioner där eleven inte är på plats i klassrummet registreras som frånvaro. Alltså viktigt att anmäla frånvaro även om man som elev deltar i undervisningen på distans.

Tillfällig distansundervisning: Kan komma att ske om din lärare har symptom och behöver bedriva undervisning hemifrån. I dessa fall ska klassen vara i skolan och ha lektion digitalt i klassrummet.

Om du som elev är hemma med symptom, men pigg nog att delta i undervisning: Planering av det sker i samråd med ansvarig lärare.

Övrigt:

I rådande läge kan förändringar komma att ske snabbt. Det är VIKTIGT att du som elev håller koll på information från skolledningen i Teams/Elevportalen och i ditt mentorsteam tätt och regelbundet.

För att minimera samling av större grupper elever i korridorerna kommer vi att ha klassrummen upplåsta i möjligaste mån så att flödet in blir smidigt.

  • Tvätta händerna!
  • Håll avstånd när lektionen är avslutad!
  • Håll avstånd vid skåpen!
  • Gå gärna utomhus en stund på dina raster!
  • Men framför allt: Visa hänsyn och ha tålamod!

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund