Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Nya gymnasieprogram i Nordanstig 2023-24

Från och med nästa höst erbjuder vi Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet!

Bildbeskrivning

Programutbud läsåret 2023-2024

Vid sammanträdet i måndags fattade Direktionen i Hälsinglands Utbildningsförbund beslut om programutbud för läsåret 2023-2024.

Nordanstigs gymnasium kommer från höstterminen 2023 erbjuda både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet som lärlingsprogram. Det beslutade en enig Direktion vid sitt sammanträde i Nordanstig i måndags.

Idag erbjuds båda utbildningarna inom vuxenutbildningen så det är naturligt att det är dessa två utbildningar som är först ut som gymnasieprogram i Nordanstig, säger Direktionens andre vice ordförande Magnus Willing (S).

- Det möjliggör för eleverna att gå fler gymnasieprogram i Nordanstig och redan när Utbildningsförbundet bildades fanns tanken att ha fler gymnasieutbildningar där och det arbetet påbörjar vi nu, säger Åsa Äng Eriksson (M), Direktionens ordförande.

- Det är fullt möjligt att det blir fler utbildningar i Nordanstig framöver, säger Direktionens förste vice ordförande Peter Olsson (C).

Lärlingsutbildningar

Att de bedrivs som lärlingsutbildning innebär att eleverna i årskurs två och tre kommer ha lärande ute på arbetsplatser i kommunen. Utbildningsförbundet har goda erfarenheter av att bedriva lärlingsutbildning i både Bollnäs och Söderhamns kommun.

Information om de nya programmen kommer under hösten att gå ut till eleverna i Nordanstigs kommun, samt presenteras på hemsidan.

Kontakt

Kontakt

För mer information om detta ärende, kontakta:

Ordförande

Åsa Äng Eriksson (M)

Mobil 073-047 61 17

Nordanstigs gymnasium

Södra vägen 8
829 50  Bergsjö

Tfn 010-454 11 30

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund