Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Digitalt lärande

Inom gymnasieskolan jobbar vi för att öka det digitala lärandet och kompetens inom området. Projektet CRISS hjälper oss på vägen.

Bildbeskrivning

Projektet CRISS

Vi lever i en tid där en teknisk revolution förändrar våra liv samt hur vi arbetar och interagerar. För att möta denna revolution måste skolan ge eleverna nödvändig digital kompetens.

Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet jobbar med projektet CRISS som handlar om infrastruktur för ett moln­baserat digitalt lärande och certifiering av digital kompetens!

Projeket går under EU Horizon 2020 - ramverk för forskning och innovation.

Projektbeskrivning

CRISS vill skapa en infrastruktur för ett molnbaserat
digitalt lärande och certifiering av digital kompetens i grund- och gymnasieskola som även är anpassnings­bar till andra utbildningsnivåer. CRISS bygger på en innovativ inlärnings­metod med grund i nydanande pedagogiska metoder vilka kommer att testas i en stor pilotstudie med mer än 490 skolor inklusive 25 400 studenter och 2 290 lärare i hela Europa.

CRISS syftar till att bidra till en modernisering och utveckling av utbildningssystemet på olika nivåer.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Förbundets huvuduppdrag i projektet är relaterad till:

  • Samverkan i definitionen av ett ramverk för digital kompetens och certifiering.
  • Test av CRISS metod i 10 program med 400 elever och 20 lärare under ett läsår.
  • Ge stöd till aktiviteter och organisera workshops mm.
  • Deltagande i genomförande av on-site piloten och medverka till att mål och resultat för projektet nås.

Läs projektets pm Pdf, 258.6 kB. här, CRISS' hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ladda ner broschyren Pdf, 5.9 MB.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund