Hälsinglands Utbildningsförbund

Studie- och yrkesvägledare

SYV:arna vid gymnasieskolorna hjälper dig att ta rätt väg mot ditt mål - fortsatta studier eller mot ett yrke.

Torsbergsgymnasiet

Inger Abrahamsson, tfn 010-454 13 29

 • BF Barn- och fritidsprogrammet
 • BA Bygg- och anläggningsprogrammet
 • EK Ekonomiprogrammet
 • FT Fordons- och transportprogrammet
 • IN Industritekniska programmet
 • SA Samhällsvetenskapsprogrammet
 • VO Vård- och omsorgsprogrammet

Sofia Sjölander Asp, tfn 010-454 10 92

 • ES Estetiska programmet
 • HV Hantverksprogrammet
 • IB International Baccalaureate
 • IM Introduktionsprogrammet
 • RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Staffangymnasiet

Anders Englund, tfn 010-454 12 91

 • BA Bygg- och anläggningsprogrammet
 • BF Barn- och fritidsprogrammet
 • EE Elprogrammet
 • FT Fordons- och transportprogrammet​
 • HA Handel- och administrationsprogrammet
 • HT Hotell- och turismprogrammet
 • IM Introduktionsprogrammen
 • IN Industritekniska programmet
 • RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VO Vård- och omsorgsprogrammet


Maha Persson, tfn 010-454 12 85

 • EK Ekonomiprogrammet
 • ES Estetiska programmet
 • IM Introduktionsprogrammen
 • NA Naturvetenskapsprogrammet
 • SA Samhällsvetenskapsprogrammet
 • TE Teknikprogrammet

Nordanstig IM-programmet

CFL Nordanstig

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010-454 10 66

Mobil 073-028 45 18

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund