Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko­sociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Höghammargymnasiet består av skolledning, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, kommunikationspedagog och studie- och yrkesvägledare.

Utifrån den samlade kompetensen arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till.

Elevhälsoteamet träffas torsdagar klockan 11.00 – 12.00.

Ansökan om stöd från elevhälsan görs via kontakt med rektor.

Skolsköterska 

Skolsköterska Marie Narding Ehn finns vid Torsberg

Kontakt

Kontakt

Skolsköterska

Marie Narding Ehn

Tfn 010-454 10 62

Mobil 070-205 68 27

Kuratorer

Anna Tallvid

Tfn 010-454 12 18

Fatima Ringvall

Tfn 010-454 11 67

Specialpedagog

Catrine Elversson

Tfn 010-454 11 51

Socialpedagog

Lena Wehlander Öhman

Tfn 010-454 1288

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund