Hälsinglands Utbildningsförbund

Kontakta oss

Om du har frågor och funderingar angående dina studier och Höghammargymnasiet har du hamnat rätt.

Vem vill du prata med?

Skolledning

Rektor
Nationella program

Jantsje Ploeg

Tfn 010-454 11 45

Rektor

Individuella program

Mattias Åhlund

Tfn 010-454 11 42

Övergripande gymnasieutbildning

Verksamhetschef

Maria Leonardsson

Tfn 010-454 10 08


Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Rektor
Nationella program

Jantsje Ploeg

Tfn 010-454 11 45

Rektor

Individuella program

Mattias Åhlund

Tfn 010-454 11 42

Länkar

Kontakt
Ansökning och antagning gymnasiesärskola
Elevhälsan
Elevhälsan

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund