Hälsinglands Utbildningsförbund

Motionsidrott - MIG

Du som vill satsa på kombinationen motionsidrott och studier är välkommen att söka till MIG!

Välkommen till Motionsidrottsgymnasiet!

Som elev vid Motionsidrottsgymnasiet (MIG) får du möjlighet att utvecklas inom dina favoritidrotter på ett roligt sätt. På MIG arbetar vi speciellt med dina starka sidor. Ett av målen på MIG är att du som elev ska gå från varje träningspass med en känsla av att ha lyckats.

Bästa skolan

Idrottsligt, kognitivt och socialt

MIG-eleverna tränas och utbildas av specialutbildade pedagoger och tränare inom aktuella områden. Allt för att hjälpa eleven utvecklas på bästa sätt; idrottsligt, kognitivt och socialt.

På MIG:et arbetar vi enligt en pedagogik och en metodik som bidrar till att utveckla elevens självkänsla samtidigt som eleverna utvecklar sina motoriska färdigheter. Rätt utformad motorisk-perceptuell träning kan bidra till att undanröja hinder för inlärning.

Team building

En annan MIG-specialitet är "team building". Eleverna lär sig att fungera tillsammans och att utveckla sin förmåga att ta sociala kontakter. Genom massage lär vi eleverna ett bra sätt att ha fysisk kontakt med varandra och var gränserna går.

Antagning

För att bli antagen till en MIG-plats krävs ett idrottsintresse. Detta för att idrotten ska kunna användas som ett effektivt medel att utveckla elevens färdigheter på bästa sätt.

MIG har inget prestationskrav för antagning. Därför antas alla som bedöms uppnå positiva effekter av MIG-träningen.

Det går att söka MIG fram till 1 mars det år ansökan avser.

Kontakt

Har ni frågor som rör MIG så kontaktar ni i första hand Anders Modd. Men det går naturligtvis bra att kontakta vem som helst av oss om ni inte får tag på Anders.

Kontakt

Kontakt

Motionsidrottstränare

Anders Modd

Tfn 073-274 20 13

Oskar Sjöholm

Tfn 073-043 94 85

Per Jonsson

Tfn 070-868 23 17

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund