Hälsinglands Utbildningsförbund

Fotboll - FOG

Du som vill satsa på kombinationen fotboll och studier är varmt välkommen att söka.

Välkommen till Fotbollsgymnasiet!

Som elev vid FOG står hela Idrottsgymnasiet till ditt förfogande för att optimera din utveckling. Detta innebär bl a även tillgång till Höghammarhallen, Solrosens konstgräs samt ständig tillgång till idrottsmedicinsk support samt forskarstöd.

 

Hjälp av förbundskaptener

FOG-specialiteter är utveckling av den fysiologiska och psykofysiologiska träningsprocessen inom svensk fotboll samt team building.

Att stärka lagandan

Lagandan är mycket viktig för möjligheterna till goda prestationer, men hur tränar man den på ett effektivt sätt? FOG har här spetskompetens och arbetar även kontinuerligt med metodutveckling. Träningsläger är en viktig del i utbildningen. Varje läsår genomförs ett lokalt team building-läger. Dessutom har Idrottsgymnasiet varje år ett sommarläger som går till sydligare breddgrader, ibland kombinerat med internationellt tävlande. Till detta läger får eleverna själva bekosta en del av sin resa.

Ansökan och antagning

Du som antas till FOG har samma unika förutsättningar som våra riksidrottsgymnasieelever. Enda skillnaden är att din hemkommun bekostar din idrottsavgift istället för att medel från RF (Riksidrottsförbundet) är med och finansierar din idrottsgymnasieplats.

Kostnaden för FOG är 38 000:- per termin och den ska bekostas av din hemkommun. Till detta kommer kostnaden för det gymnasieprogram du väljer samt boendekostnad om du går på gymnasiesärskolan.

Kontakt

Kontakt

Fotbollstränare

Anders Modd

Tfn 073-274 20 13

Oskar Sjöholm

Tfn 073-043 94 85

Ove Engström

Tfn 076 214 40 12

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund