Hälsinglands Utbildningsförbund

Hälsoprofil

En hälsoprofilerad gymnasiesärskola stärker elevens möjligheter till ett långsiktigt hälsofrämjande vuxenliv. Ett särskilt fokus på fysisk aktivitet, mat/kost och estetisk verksamhet. Denna hälsoprofil ska stärka elevens framtida anställningsbarhet.

Förmåga, möjlighet och självbild

En strukturerad och mätbar metod, för att utveckla individens förmågor, möjligheter och självbild:

 • Självkänsla - uppskattning för den jag är
 • Självtillit - att våga försöka och lära sig att utvecklas
 • Självförtroende - uppskattning för det jag presterar

Eleven skall utveckla hälsa, skicklighet och kompetens och härigenom få uppleva den stakt motiverande glädjen av denna
personlighetsutveckling.

 • Gemensamma utvecklingsområden mot en god hälsa
 • Yrkeslivet – en väg mot anställningsbarhet/sysselsättning
 • Boende – klara ett så självständigt boende som möjligt
 • Fritid – mod och metod för sociala kontakter och kommunikation
 • Hälsa – en livslång hälsa

Nationella programmen

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen läser alla elever oavsett karaktär på programmet

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/ Svenska som andraspråk.

Programgemensamma kurser som stärker Höghammarskolans hälsoprofil läses av alla nationella program.

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng (del av ämnet Estetisk kommunikation)
 • Bostad, konsumtion och ekonomi, 100 poäng (del av ämnet Hem- och konsumentkunskap)

Nedanstående kurser, som stärker Höghammarskolans hälsoprofil, kan eleverna på nationella program välja

 • Måltid, hushåll och konsumentkunskap, 100 poäng (del av ämnet Hem- och konsumentkunskap)
 • Idrott och hälsa 2, 100 poäng (del av ämnet Idrott och hälsa)
 • Fritid och friskvård, 100 poäng (del av ämnet Fritid och friskvård)
 • Musik 1, 100 poäng (del av ämnet Musik)
 • Bild 1, 100 poäng (del av ämnet Bild)
 • Dans 1,100 poäng (del av ämnet Dans)

IV programmen

Alla ämnesområden; estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle, språk och kommunikation, genomsyras av
Hälsoprofilen. Om eleven bedöms klara de program­gemensamma kurserna för Höghammarskolan ska eleven ges möjlighet att läsa dessa.

Utökat program – Idrottsgymnasiet - specialidrott

Vi har välutbildade tränare och goda förutsättningar för friidrott, fotboll, innebandy, bowling och motionsidrott. Läs mer om idrottsgymnasiet.

Den röda tråden i Höghammarskolans hälsoprofil fördjupas i gemensamma temaveckor för samtliga program och samtliga boenden. Med innehåll kost, kultur och motion.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund