Hälsinglands Utbildningsförbund

Föröldraperspektiv

Många föräldrar är nöjda med Höghammargymnasiet och hur deras barn utvecklas hos oss

Mejl från nöjd förälder

Hej!
Tänkte jag måste bara skriva ett par rader till er. Jag vill
tacka er för en väldigt fin skola som gett min son Anton ett stort självförtroende och en ett utvecklande som person under dessa tre åren.
Är oerhört glad att det går så bra för honom och att han trivs av hela sitt hjärta däruppe. Fina kamrater, fint boende med underbar boendepersonal.
Jag kommer att framföra detta till Landskrona stad att dom måste ge dessa ungdomar denna chansen som Anton har fått att gå i skola uppe hos er.
Och tack för ni finns för Anton och nu går han in på sista året hos er. Men vill fortsätta med sin idrott uppe i Gävle.

Vänligen Lena Brindell.

Bert-Olov Persson är förälder till en elev som studerat och har haft boende vid vår skola. Eleven har också deltagit i vissa kurser vid Idrottsgymnasiet.

Har ni funderingar när det gäller skolan?

Kontakta gärna Bert-Olov Persson

Mobil 076-848 45 55
E-post bert-olov.persson@gmail.com

Synpunkter från andra föräldrar tas tacksamt emot av Carina Hådell samordnare och webbansvarig för Höghammargymnasiet

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Samordnare och administrativ kontaktperson

Carina Hådell

Tfn 010-454 11 44

Kommunikatör

Lucas Lund

Tfn 010-454 10 04

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund