Hälsinglands Utbildningsförbund
Skog, mark och djur
Individuella programmet
Träna med Idrottsgymnasiet!

Välkommen till Höghammargymnasiet!

  • Höghammargymnasiets student + bal

    Nu börjar det närma sig skolavslutning och studenten för Höghammargymnasiets elever!Här kommer detaljerna för student och bal 2023:
  • Fitness Assistant-certifierade!

    Under onsdagen certifierades Höghammargymnasiets första elever som Fitness Assistant under högtidliga former i Höghammarhallen. Ett unikt ögonblick.
  • Mer rörelse och motorik!

    Projektet Motorik och styrketräningsplats utomhus kommer att tillgängliggöra mer rörelse, styrka och motorik på skolområdet.
Gymnasiemagasinet Nästa Nivå
Programkatalog Torsbergsgymnasiet 17/18
Programkatalog Torsbergsgymnasiet 17/18
Programkatalog Torsbergsgymnasiet 17/18

Här är alla välkomna!

Höghammargymnasiet är en fyraårig gymnasiesärskola. För oss är en sak viktigare än allt annat – att du ska känna dig trygg och ha roligt under din tid på skolan. Vi ger oss inte förrän du trivs. Stämningen på skolan är känd för sin varma och glada gemenskap.

Dina möjligheter

Vi erbjuder nationella och individuella program och tar emot elever från hela landet. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållnings­sätt där såväl fysisk som mental hälsa prioriteras. Dessutom har vi Idrottsgymnasiet där du kan utvecklas extra i din sport. Vi har till och med Riksidrotts­gymnasium inom friidrott med satsning mot eliten!

Din kunskapsutveckling står i centrum och varje elev har en individuell studieplan. Ett special­pedagogiskt perspektiv genomsyrar verksamheten där lärare och assistenter med kunskap och erfarenhet möjliggör elevernas optimala utveckling till kompetenta och självständiga människor. Vi erbjuder även praktik inom ramen för flera av våra program.

Vill du prova att vara elev hos oss genom studiebesök och praktik? Då får du följa med ett program, träna med idrottsgymnasiet och till och med testa boendet! 

Eller har du några andra frågor?

Kontakta oss!

Nationella program

De nationella programmen förbereder dig för att jobba inom olika yrkesområden. Höghammargymnasiet har unik yrkeskunskap blandat med rätt pedagogisk kunskap. Vi har också modern utrustning precis som dagens arbetsplatser. Hos oss får du jobba på den nivå som krävs för att stå på egna ben i ditt kommande yrkesliv.

Individuella program

Det individuella programmet är till för dig som behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential. Hög personaltäthet och specialkompetens ger dig förutsättningar till utveckling.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund