Hälsinglands Utbildningsförbund

Frånvaroanmälan

Här kan vårdnadshavare eller myndiga elever göra frånvaroanmälan. Klicka på länken till Skolplatsen nedan:

Skolplatsen

Information och anmälan till föräldrainloggning – även myndig elev

Gymnasiet är i grunden en frivillig skola men när man accepterar en plats i gymnasiet måste man också acceptera de regler som finns i skollag och gymnasieförordning, samt de regler som i övrigt gäller på skolan.

Länkar

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Vid fel i Skolplatsen

Om det blir fel eller problem i Skolplatsen, vänligen ring

Tfn 010-454 11 40


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund