Hälsinglands Utbildningsförbund

Sammanträdesdagar

Förbundsdirektionens berednings- och sammanträdes­dagar.

2021

Ordförandeberedning

Måndagar, förbundskansliet i Bollnäs

 • 18 januari
 • 1 mars
 • 12 april 
 • 17 maj
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 15 november

Presidieberedning

Måndagar, förbundskansliet i Bollnäs. Nordanstig deltar via Teams.

 • 25 januari
 • 8 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 22 november

Förbundsdirektion

Måndagar kl 09:00, mötesrum Kulturhuset i Bollnäs

 • 8 februari 
 • 22 mars
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 6 december

Kontakt

Kontakt

Nämndsekreterare

Anna Svedäng

Tfn 010-454 10 02

Förbundskansliets lokaler samt mötesrum finns i Kulturhuset, Collinigatan 12, Bollnäs.

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Sammanträdesdagar

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund