Hälsinglands Utbildningsförbund

Direktionen

Ledamöter

Åsa Äng Eriksson (M) ordförande
Bollnäs 

Peter Olsson (C) vice ordförande   
Söderhamn 

Magnus Willing (S) andre vice ordförande
Nordanstig

Abdullahi Cadaani (S)   
Bollnäs

Kristoffer Löfgren (V) 
Bollnäs

Marjo Myllykoski (M)
Söderhamn

Lisa Bergman Östman (C)   
Nordanstig

Per-Ola Wadin (L)   
Nordanstig

Lennart Gard (S)

Söderhamn

Ersättare

Birgitta Andersson (S)
Bollnäs

Mattias Lindblom (M)
Bollnäs

Marina Nilsson (C)
Bollnäs

Åsa Kastman (S)
Söderhamn

Anders Ramstrand (KD)
Söderhamn

Magnus Ludvigsson (L)
Söderhamn

Mikael Wallin (M)
Nordanstig

John Henric Bornemann (C)
Nordanstig

Helena Andersson (NoP)
Nordanstig

Revisorer

Tor Jonsson (S), Bollnäs

Helena Gehlin (S), Söderhamn

Barbro Walldin (C), Nordanstig

Revisorssuppleanter

ej vald från Bollnäs (ej obligatoriskt)

Olle Sundin (KD), Söderhamn

Anders Gillgren (V), Nordanstig

 

Mandatperiod 2015-2018

Ordförande Mattias Åhlund (S)

Vice ordförande Shida Kinuka (S)

Styrgrupp uppstarten

Medlemskommunernas styrgrupp för projektet att starta upp förbundet (tiden 2015-01-01 – 2015-06-30) var respektive medlemskommuns kommunalråd:

Marie Centerwall (S), Bollnäs

Monica Olsson (S), Nordanstig

Sven-Erik Lindestam (S), Söderhamn

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund