Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2016-09-14

Träff med förstelärare

Idag träffades de utvalda förstelärarna för presentation och genomgång av deras uppdrag och arbetssätt.

Bildbeskrivning

Våra 18 förstelärare

Förbundschef Thomas Winqvist hälsade 16 av de 18 utvalda förstelärarna välkommen under en gemensam träff på Kulturhuset i Bollnäs. Efter en kort presentation gick Thomas genom syfte, arbetssätt och hur deras arbete kommer att redovisas. Förutom att utveckla lärandet i aktuell verksamhet ska förbundets medarbetare kunna ta del av arbetet på ett lätt och smidigt sätt för att kunna implementera det i andra verksamheter. Arbetet kommer att kunna följas på webben.

Eventuella hinder, farhågor och förväntningar diskuterades i gruppen för att på bästa sätt kunna nå resultat och kunna hjälpa elever och lärandet att bli bättre inom olika områden.

Att vara förstelärare betyder bland annat att en del av arbetstiden kommer att fokuseras på ett valt område, som till exempel integration, lärling/apl, hållbar utveckling, språk­utveckling o.s.v.

Ett uppdrag kan bland annat innebära:

  • tillsammans med övriga förstelärare inom förbundet bidra till utvecklingen av undervisningsmetoder och den didaktiska förmågan hos lärare inom förbundet
  • göra klassrumsbesök för att ge kollegor handledning för ökad måluppfyllelse
  • ta emot kollegor för auskultation
  • verka för att ny forskning och kunskap från universitet/högskolor och/eller arbetslivet tillämpas i verksamhetens utveckling
  • kunna introducera nya medarbetare och lärarstudenter
  • kunna vara mentor åt lärare, bland annat under introduktionsåret
  • i övrigt fullgöra arbetsuppgifter som åläggs inom ramen för förordnandet
Träff med förstelärare

Kontakt

Kontakt

Förbundschef

Thomas Winqvist

Tfn 010-454 10 01

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund