Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-09-10

Projekt på gång

Förbundet deltog i uppstartsmötet med Universitets- och högskolerådet gällande några av våra projekt.

Bildbeskrivning

Universitets- och högskolerådet

Under fredagen deltog vår verksamhetschef för vuxenutbildning, Jonny Engström tillsammans med projektkoordinator Klas Tallvid på uppstartsmötet för Universitets- och högskolerådet i Stockholm. Mötet med UHR gällde beviljade projekten inom Erasmus+ 2018: KNOW HUB och DIVINT, vilka förbundet koordinerar.

Förutom nätverkande innehöll programmet genomgång av
kontrakt, budget och underlag, rapportering och kontroller samt projektledning.

Projektet KNOW HUB

Att utveckla konceptet 3M (Motor, Mäklare, Mötesplats) inom lärcentra/kompetenscentra.

Ansvariga från förbundet: Jonny Engström, Ann-Sofie Gustafsson, Klas Tallvid, Lotta Svensson

Tid: 2018-09-01 – 2020-08-31

Finansiering: Erasmus+ KA2 AE

Projektet DIVINT

Utveckla stödfunktion för tvåspråkiga elever (hemspråk annat än skolspråk).

Ansvariga från förbundet: Klas Tallvid, Eva Björklin, Cecilia Torstensson

Tid: 2018-11-01 – 20-10-01

Finansiering: Erasmus+ KA2 AE

Kontakt

Kontakt

Verksamhetschef

Jonny Engström

Tfn 010-454 10 09

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund