Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevhälsa

Vi satsar hårt på en aktiv elevhälsa. Vårt elevhälsoteam består av kurator, studievägledare, skolsköterskor special­pedagoger och skolpsykolog.

Att i grunden känna sig värdefull

Elevhälsoteamet ser frågan ur ett helhetsperspektiv, skolklimatet och relationerna mellan ungdomar och vuxna.

Det handlar om skolans lärandemiljö, om inflytande och ansvar, om betydelsen av att bli sedd och få en bra återkoppling till det man gör. De olika kompetenserna samarbetar för att få en helhetssyn över de olika delarna.

Teamet strävar efter att skapa goda lärmiljöer som främjar din hälsa. Det är lättare att lära i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. På så sätt finns en nära samband mellan lärande, värdegrund och hälsa.

Kontakta oss

Kontakt

Kontakt

Vår elevhälsa består av kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skol­sköterskor och special­pedagoger samt skolpsykolog.

Du hittar kontakt­uppgifter under respektive verksamhet

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund