Hälsinglands Utbildningsförbund

Prislistor

Här hittar du prislistor som anger hur mycket våra utbildningar kostar för offentliga huvudmän för verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning.

Fristående skolor kan också hitta den skolpeng som gäller per program för elever från Nordanstig, Bollnäs och Söderhamns kommuner.

Prislistor för respektive skolform

Kontakt

Kontakt

Förbundsekonom

Xiv Modig

Tfn 010-454 10 06

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund