Hälsinglands Utbildningsförbund

Förteckning system/behandlingar

Här hittar du de system vi använder och vilka personuppgifter vi behandlar på ett eller annat sätt. I dokumentet personuppgiftsbehandlingar Pdf, 406.3 kB, öppnas i nytt fönster. beskrivs behandlingar på en övergripande nivå, bl.a. vilken behandling som utförs samt vilken laglig grund som gäller för behandlingen.

Elevadministrativa system

Skolplatsen - Här behandlar vi bl.a. namn, personummer och kontaktuppgifter för gymnasiestudenter och vårdnadshavare för att administrera deras studiegång hos oss.

 

Alvis - Här behandlar vi bl.a. namn, personummer och kontaktuppgifter för vuxenstuderande för att administrera deras studiegång hos oss.

 

Novaschem/Skola 24 - Här behandlar vi namn på anställda för tjänsteplanering och schemaläggning.

 

Bookit - I Bookit registrerar vi namn, kontaktuppgifter och personnummer för att våra studenter ska kunna låna böcker från vårt skolbibliotek.

Dokumenthantering

Ciceron är ett dokument och ärendehanteringssystem där vi bl.a. registrerar handlingar, inkomna klagomål och synpunkter.

Lärplattform och verktyg

Unikum är en lärplattform för gymnaise- och vuxenutbildningen och är integrerat med våra elevadministrativa system.

Elevhälsan

För elevhälsan används ett system som heter PMO. Här behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer och i PMO finns även elevhälsovårdsjournalerna för våra studerande.

Sociala medier

Facebook/Instagram - Alla våra skolor använder sig av sociala medier för att belysa och visa upp sin verksamhet för allmänheten. Vi inhämtar alltid ett samtycke för våra foton som vi lägger ut på sociala medier.

Kameraövervakning

För att minska olaga intrång och öka tryggheten för våra studerande finns kameraövervakning i Torsbergshuset. Material från kameraövervakningen hanteras av Bollnäs kommun.

Kontakt

Kontakt

Dataskyddsombud

Laura Gashi

 

Kontaktas om du anser att du inte får det stöd du förväntar dig. Till exempel för klagomål.

Samordnare GDPR

Kontakt för frågor som rör dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Tfn 010-454 10 02

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund